Máte problém s prehráním videa? Pomoc nájdete v nápovede, alebo nás kontaktujte.

12:20 Fantomas kontra Scotland Yard

14:05 Agatha Christie : Poirot IV.

DĹŽKA
105 min
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30
7:00
7:30
8:00
8:30
9:00
9:30
10:00
10:30
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
13:30
14:00
14:30
15:00
15:30
16:00
16:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:00
19:30
20:00
20:30
21:00
21:30
22:00
22:30
23:00
23:30
0:00
0:30
1:00
1:30
2:00
2:30
3:00
3:30
4:00
4:30
5:00
5:30
6:00
6:30

Autosalón

0:00 - 0:25

Krstný otec III

0:25 - 3:08

 

Dámsky klub

3:10 - 4:40

Správy RTVS

4:40 - 5:30

Duel

5:30 - 5:55

Správy RTVS

5:55 - 6:45

Folklorika

7:00 - 7:30

Ranné správy RTVS

7:30 - 8:30

Úžasné záhrady

8:30 - 9:00

Otec Brown III.

9:00 - 9:50

Nash Bridges

9:50 - 10:50

Duel

10:50 - 11:20

5 proti 5

11:20 - 12:00

Správy RTVS

12:00 - 12:20

Dámsky klub

12:20 - 13:55

Folklorika

13:55 - 14:25

Slovensko s Tiposom

15:35 - 16:00

Správy RTVS

16:00 - 16:25

Úžasné záhrady

16:25 - 16:55

Otec Brown III.

16:55 - 17:45

Duel

17:45 - 18:10

Krátke správy RTVS

18:10 - 18:15

5 proti 5

18:15 - 19:00

Správy RTVS

19:00 - 19:55

Góly - body - sekundy

19:55 - 20:20

Počasie

20:20 - 20:30

Zlaté časy

20:30 - 21:40

Radosť zo života

23:10 - 23:40

Neskoro večer

23:40 - 0:30